خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

فالوور واقعی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
34
اینستا آپ - فالوور سریع(سریعترین سرویس سایت)
15,000تومان
100 / 500000

فالوور واقعی تردز

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35
فالوور تردز اینستاگرام
19,000تومان
100 / 5000

کامنت آماده

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7
مجموعه کامنت تبریک تولد
70,000تومان
5 / 86
5
مجموعه کامنت تبریک عمومی
70,000تومان
5 / 80
20
مجموعه کامنت تسلیت
70,000تومان
5 / 27
8
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
70,000تومان
5 / 130
3
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
70,000تومان
5 / 170
4
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
70,000تومان
5 / 149
6
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
70,000تومان
5 / 82

لایک پست اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2
لایک اینستاگرام
3,000تومان
50 / 100000
12
لایک سریع با هدیه کمتر
3,000تومان
100 / 100000
28
لایک ایرانی (باعکس پروفایل و پست)
26,000تومان
50 / 20000
30
لایک خانم ایرانی (باعکس پروفایل و پست)
36,000تومان
50 / 20000
29
لایک مرد ایرانی (باعکس پروفایل و پست)
42,000تومان
50 / 20000

کامنت سفارشی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
9
سفارش کامنت
100,000تومان
10 / 5000
31
کامنت دلخواه ایرانی (باعکس پروفایل و پست)
250,000تومان
5 / 5000
32
کامنت دلخواه خانم ایرانی(باعکس پروفایل و پست)
350,000تومان
5 / 5000
33
کامنت دلخواه مرد ایرانی(باعکس پروفایل و پست)
450,000تومان
5 / 5000