خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

فالوور واقعی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
1
اینستا آپ - فالوور اینستاگرام
7,500تومان
100 / 5000000
10
اینستا آپ - فالوور سرعتی اینستاگرام
8,500تومان
100 / 400000
22
فالوور سرعتی اینستاگرام
8,500تومان
100 / 400000

لایک پست اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2
لایک اینستاگرام
3,000تومان
100 / 100000
12
لایک سریع با هدیه کمتر
4,000تومان
100 / 100000

کامنت آماده

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7
مجموعه کامنت تبریک تولد
35,000تومان
5 / 86
5
مجموعه کامنت تبریک عمومی
35,000تومان
5 / 80
20
مجموعه کامنت تسلیت
35,000تومان
5 / 27
8
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
35,000تومان
5 / 130
3
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
35,000تومان
5 / 170
4
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
35,000تومان
5 / 149
6
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
35,000تومان
5 / 82

کامنت سفارشی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
9
سفارش کامنت
65,000تومان
10 / 5000